THÔNG BÁO MỜI THẦU

Nội dung

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 9h00 , ngày 29 tháng 01 năm 2018 đến 10h00 ngày 08 tháng 02 năm 2018 (trong giờ hành chính)
- Thời gian đấu thầu: 10h00, ngày 08 tháng 02 năm 2018

Chia sẻ trên Zalo
return to top